Numer 4/2020

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,
Ilość:

Opis

Drodzy Czytelnicy

W tym numerze mamy przyjemność zaprezentować kilka ciekawych artykułów na zimowe wieczory. W dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” omawiane jest stosowanie hydrantów wewnętrznych w budynkach biurowych. Zastanawiamy się niekiedy, czy są one tam konieczne, ponieważ rozwiązania, które nie podnoszą znacząco poziomu bezpieczeństwa, uznawane są w coraz większym stopniu za obciążenie ekonomiczne gospodarki. Czy tak jest faktycznie? Kolejny artykuł w tym dziale to „Pożar ściany z barierami ochronnymi”, w którym omawiany jest wpływ ociepleń ścian zewnętrznych budynku na przebieg pożaru.

W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” bardzo interesująca druga część artykułu dotyczącego historii przepisów przeciwpożarowych w Polsce, a także trzecia część artykułu o fotowoltaice, dotycząca bezpieczeństwa takich systemów.

W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” prezentujemy artykuł dotyczący certyfikacji kwalifikacji dotyczących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kwalifikacje to w myśl przepisów „zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący”.

„Działania ratownicze” wypełnia tym razem artykuł dotyczący uwarunkowań ewakuacji prowadzonej w obiektach zamkniętych. W tym dziale także artykuł o gaszeniu instalacji fotowoltaicznych. Dalej zawsze oczekiwane pozycje – przegląd prasy zagranicznej oraz aktualności prawne.

Zapraszam więc do lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Certyfikacja kwalifikacji dotyczących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Paweł Gancarczyk, Bartłomiej Połeć, Jacek Zboina

DZIAŁANIA RATOWNICZE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Przegląd prasy zagranicznej

Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa