Historia przepisów przeciwpożarowych w Polsce (cz. 2) – 4/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor:  Paweł Rochala

Specjalistyczne przepisy prawa, dotyczące wybranych wycinków gospodarki czy życia społecznego, działają w stosunkowo wąskim zakresie, a ich rola uświadamiająca – poza najbardziej zainteresowanymi – jest marginalna. Dla ochrony przeciwpożarowej największe znaczenie mają przepisy powszechne, których nakazy i zakazy dotykają praktycznie każdego.