Aktualności prawne, nowe normy i standardy – 4/2020

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Autor: Zbigniewa Ryba

W Dzienniku Ustaw z 3 września 2020 r. pod poz. 1520 opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form oraz sposób ich działania.