Stan alarmowania czujek ukrytych – 4/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Urszula Garlińska, Katarzyna Krawczyk, Robert Śliwiński

 

Skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych związana jest tak samo z czasem podjęcia działań, jak i prawidłowym zidentyfikowaniem miejsca powstania pożaru. Adresowalne systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) przekazują z dość dużą dokładnością informacje o zadziałaniu czujki pożarowej, w zasadzie – „co do pomieszczenia”. W systemach konwencjonalnych jest to informacja już mniej precyzyjna – dotyczy określonej linii SSP. Może się jednak zdarzyć, że po wejściu do wskazanego pomieszczenia czy ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczeń na pierwszy rzut oka nie zobaczymy oznak pożaru, czujki bowiem instalowane są nie tylko na stropach, ale również w miejscach niewidocznych, tak aby chronić również obszary, na które użytkownicy obiektu nie zwracają uwagi lub są ich nieświadomi. Z pomocą przychodzą wtedy wyniesione wskaźniki zadziałania. W artykule zostaną przedstawione cechy wyniesionych wskaźników zadziałania potwierdzane w krajowym procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz proces badawczy wybranych cech, będący nieodłącznym elementem oceny zgodności wyrobów budowlanych. Ponadto zostanie wyjaśnione, jakie dane techniczne są częścią krajowych ocen technicznych wydawanych przez CNBOP-PIB, stanowiących dokument odniesienia dla krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych wydawanych przez Centrum w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr 063.