Bezpieczeństwo pożarowe budynków drewnianych – 4/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział:  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Piotr Smardz

 

Jednym z efektów widocznego w wielu krajach dążenia do zrównoważonego rozwoju jest zainteresowanie budownictwem ekologicznym, w szczególności możliwością wznoszenia wielokondygnacyjnych budynków o konstrukcji drewnianej. Trend ten nie jest przejściową modą, wynika bowiem z podjętych przez wiele krajów zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Drewno to materiał odnawialny, pozwalający na wznoszenie obiektów o niskim śladzie węglowym, tworzący naturalne, przyjazne dla człowieka otoczenie. Ponieważ jednak stanowi także materiał palny, z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego od wielu lat – przynajmniej w naszym kraju – traktuje się je z nieufnością, a nawet niechęcią. Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane wykluczają właściwie możliwość zaprojektowania i wykonania w racjonalny ekonomicznie sposób budynku o konstrukcji drewnianej mającego więcej niż 3-4 kondygnacje bez uzyskania od właściwego organu zgody na odstępstwo od wymagań tychże przepisów. Niniejszy artykuł prezentuje zwięźle aktualny stan światowej techniki budowlanej w zakresie obiektów o konstrukcji drewnianej i omawia istotne aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym takich obiektów.