Zmiana trendów w budownictwie jednorodzinnym. Dlaczego budujemy niebezpieczne pożarowo budynki? – 3/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Paweł Respondek

 

W 2014 r. wydano 73 248 pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych. 74% z nich to budynki wykonane z ceramiki oraz betonu komórkowego. Na inne technologie pozostaje 26%, a to daje znacznie powyżej 19 tys. budynków. Część z nich wykonana jest w technologii szkieletowej. Polscy inwestorzy decydują się na nią coraz częściej ze względu na szybkość budowy oraz możliwość uzyskania bardzo korzystnych parametrów oporności cieplnej. Wartość przenikalności cieplnej przegród budowlanych określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i w najbliższych latach będzie ona – na mocy unijnych wymagań – zaostrzana. Spodziewać się więc można niesłabnącego zainteresowania technologią szkieletową budynków jednorodzinnych, a także ich termoizolacją za pomocą piany poliuretanowej.