Czas ewakuacji według norm brytyjskich i nowozelandzkich – 3/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autorzy: Grzegorz Dzień, Mariusz Pecio, Krzysztof Łącki

 

Narzędzia inżynierskie w ochronie przeciwpożarowej wykorzystywane są coraz częściej, przede wszystkim wtedy, kiedy konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny, niż określają to wymagania techniczno-budowlane i przeciwpożarowe. Opublikowane już w 2008 r. przez KG PSP procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych – wskazują na konieczność porównywania w opracowaniach eksperckich dwóch czasów: DCBE i WCBE. Obliczanie i porównywanie czasów ewakuacji, jak każde narzędzie analityczne, umożliwia precyzyjniejszą ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego i daje większą elastyczność w doborze rozwiązań ponadstandardowych niż analiza spełnienia sztywnych wymagań z obowiązujących przepisów.