Acetylen – zagrożenia i postępowanie ratownicze (cz. 2) – 1/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: DZIAŁANIA RATOWNICZE

Autor: T. Jopek

 

Podczas zdarzeń z acetylenem, w szczególności wówczas, gdy butle znalazły się w środowisku pożaru, poddane były oddziaływaniu ciepła ognia lub wielokrotnym uderzeniom, niezwykle istotne jest, by pierwsze działania podjęła obsługa, a siły ratownicze o odpowiednim potencjale jak najszybciej dotarły na miejsce zdarzenia. Nie zawsze jednak jest to możliwe.