Fakty i mity o wybuchach pyłów – 1/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autorzy: W. Jaskółowski, P. Gromek, G. Zakrzewska

 

Warunki konieczne do powstania wybuchu przyjęło się opisywać za pomocą tzw. pięciokąta wybuchowości. Każdemu z jego kątów przypisuje się pojedynczy czynnik: paliwo (w postaci pyłu palnego), utleniacz (najczęściej tlen atmosferyczny), powstanie mieszaniny wybuchowej materiału palnego z powietrzem, efektywne źródło zapłonu oraz ograniczenie przestrzeni (choćby częściowe). Jednoczesne wystąpienie wszystkich pięciu wyczerpuje zbiór warunków koniecznych i wystarczających do powstania wybuchu.

I o ile niedopuszczenie do tego poprzez usunięcie co najmniej jednego z kątów pięciokąta wybuchowości wydaje się dość oczywiste i ideowo nieskomplikowane, o tyle zmniejszenie ryzyka wybuchu w praktyce wiąże się już z problemami.

Nierzadko osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wybuchowe w błędny sposób interpretują pewne zjawiska i ich znaczenie, a w skrajnych przypadkach ignorują zagrożenie wybuchem pyłu. W artykule tym wskażemy najistotniejsze błędy myślowe i pokażemy prawidłowy tok rozumowania, opierając się na naukowych dowodach.