Zabezpieczenie przed zadymieniem auli Politechniki Warszawskie – 2/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Grzegorz Kubicki

 

Aula Główna PW jest przykładem zabytkowego obiektu o skomplikowanej architekturze wewnętrznej i nietypowej konstrukcji. Rozwiązania wentylacji pożarowej w tak kłopotliwym technicznie obiekcie, do tego podlegającym ochronie konserwatora zabytków, wymagają zastosowania specjalnych procedur projektowych oraz opracowania indywidualnej koncepcji systemu, który powinien znacznie zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników.