Scenariusze pożarowe a bezpieczeństwo budynków – 3/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Dariusz Ratajczak

 

Pojęcie scenariusza pożarowego i obowiązek jego sporządzania zostały wprowadzone do polskich przepisów ponad 3 lata temu. Jak wykazują analizy, scenariusze mogą odgrywać znacznie większą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa pożarowego budynków, niż zostało to w przepisach pierwotnie przewidziane.