Zabezpieczenie budynków w trakcie budowy – 4/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Autor: Marian Skaźnik

 

Co roku notowane są pożary powstające na terenie obiektów w trakcie ich budowy. Dotyczy to pożarów na placach budowy zarówno obiektów nowo wznoszonych, jak i rozbudowywanych, przebudowywanych oraz poddawanych pracom modernizacyjnym. Często pożary powstają w końcowej fazie inwestycji, kiedy na placu budowy zgromadzona jest już znaczna ilość materiałów palnych, drogi ewakuacyjne nie są jeszcze w pełni drożne, a systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych przewidziane w dokumentacji projektowej nie są jeszcze przekazane do eksploatacji.