Wymagane odległości między budynkami – 1/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: P. Tofiło

 

Zapewnienie minimalnych odległości między budynkami jest ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej, chroni bowiem przed przeniesieniem się pożaru na sąsiednie obiekty lub inne części tego samego budynku. W Polsce kwestię tę regulują przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budynków.