Gaszenie instalacji fotowoltaicznych – 4/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział:  DZIAŁANIA RATOWNICZE

Autor: Jan RACHOŃ

Polska stoi przed wyborem kierunku rozwoju polityki energetycznej. Ministerstwo Energii przygotowało projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (dalej zwany PEP 2040), który ma stanowić długoterminową strategię rządu w tym kluczowym sektorze. Jednym z założonych kierunków jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Rolę w osiągnieciu tego celu będzie miał rozwój fotowoltaiki (zwłaszcza od 2022 r.) oraz morskich farm wiatrowych (od 2025 r.). Udział źródeł fotowoltaicznych jest obecnie w Polsce znikomy. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym według stanu na koniec 2018 r. wynosiła 486,5 MW, w tym 147 MW w systemach małych i dużych oraz 339,5 MW w mikro instalacjach fotowoltaicznych. Z prognozy struktury mocy zainstalowanej oraz prognozy wytwarzania energii (zał. 1 do PEP 2040) w 2030 r. moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wyniesie 10 200 MW [2]. W Polskim systemie prawnym wprowadzane są zmiany, które mają na celu przygotowanie go do dynamicznego rozwoju tego sektora gospodarki.