Ocena zagrożenia wybuchem w fazie projektowania – 2/2015

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Paulina Marcol

 

Ocena zagrożenia wybuchem stanowi poważne wyzwanie nie tylko dla zobligowanych do jej przeprowadzenia przepisami prawa inwestorów, projektantów lub użytkowników decydujących o procesie technologicznym, ale także rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Co prawda podstawowe wiadomości o prawidłowym dokonaniu tej oceny nie stanowią wiedzy tajemnej, jednak zagadnienia szczegółowe, obejmujące np. procesy technologiczne, oparte na reakcjach chemicznych czy przemianach fizycznych, powodują, że zagadnienia te w wielu przypadkach są niewłaściwie podejmowane.