Numer 3/2018 (65)

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,
Ilość:

Opis

Kolejny, jesienny numeru naszego kwartalnika ukazuje się w 35-lecie Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa. Jubileuszowi poświęcony jest obszerny artykuł Zdzisława Kiedio,
naszego redakcyjnego kolegi i członka honorowego Stowarzyszenia.

W dziale „Ekspert radzi” poruszona została bardzo istotna kwestia związana z ostatnią
nowelizacją warunków technicznych dla budynków, mianowicie – w jakich sytuacjach powinniśmy
szczególnie uważać, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną. Opracowywanie
scenariuszy pożarowych jest te¬matem budzącym nieodmiennie duże zainteresowanie. Autorzy ze
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w interesujący sposób powiązali go z przeprowadzaniem
analizy ryzyka w obiekcie.

W bardzo ciekawym artykule w dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” będzie
można zapoznać się z metodologią określania czasu aktywacji tryskaczy oraz wpływem
oddziaływania strumienia powietrza na ten czas. Na kolejnych stronach Czytelnicy dowiedzą
się, jak rozwija się rynek instalacji tryskaczowych w Europie i jakie działania
organizacyjne służą temu rozwojowi.

Niedawny groźny pożar poddasza w budynku mieszkalnym stał się inspiracją do rozważań nie
tylko o przebiegu akcji ratowniczej, ale również o przyczynach podobnych zdarzeń i sposobach
zapobiegania im. Kolejne artykuły przynoszą informacje – kiedy należy opracowywać ocenę
zagrożenia wybuchem, co powinna ona zawierać i kto może być jej autorem, a także o
możliwości wykorzystywania ręcznych ostrzegaczy pożaru. W numerze, jak zawsze, nie zabraknie
omówienia aktualności prawnych oraz przeglądu prasy zagranicznej.

Życzę więc przyjemnej lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Analiza ryzyka a scenariusze pożarowe

Adam Krasuski, Andrzej Krauze, Mariusz Pecio, Przemysław
Kubica

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Alarm w twoich rękach. Ręczne
ostrzegacze pożarowe

Urszula Garlińska, Katarzyna Krawczyk, Robert Śliwiński

DZIAŁANIA RATOWNICZE

Groźny pożar poddasza mieszkalnego

Adam Biczycki, wsp. Józef Szczotka

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Przegląd prasy zagranicznej

Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak, Paweł Gromek

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Aktualności prawne, nowe normy i
standardy

Paweł Królikowski

Europejska ekspansja instalacji
tryskaczowych

Piotr Tofiło

AKTUALNOŚCI SITP

35 lat Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Pożarnictwa

Zdzisław Kiedio

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa