Numer 1-2/2021

Kategorie: ,

Numer 1-2/2021

Drodzy Czytelnicy

10 marca w Strasburgu (Francja) w wyniku niespotykanego dotąd pożaru zniszczeniu uległ blok serwerowni OVH (SBG2), z której korzystały tysiące firm. Dotknęło to również naszego czasopisma, gdyż właśnie tam przechowywaliśmy bieżące i archiwalne materiały redakcyjne naszego czasopisma. Nieodwracalnie utraciliśmy dostęp do materiałów roboczych numerów od 2011 r. Numer marcowy, który praktycznie był już na ukończeniu, w wyniku utraty danych musieliśmy odtwarzać od nowa. Zostaliśmy w ten sposób zmuszeni do połączenia numerów 1 i 2 w jeden 1-2/2021, o nieco zwiększonej objętości. W tym podwójnym numerze wiosenno–wakacyjnym prezentujemy jednak kilka na pewno bardzo ciekawych zagadnień.

26 czerwca minęła właśnie 50. rocznica tragicznego pożaru rafinerii ropy naftowej w Czechowicach-Dziedzicach – w dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” zamieściliśmy teraz pierwszą część jego opisu. Pożar ten miał niewątpliwie duży wpływ na powstanie w naszym kraju pożarniczego szkolnictwa wyższego, kształcącego inżynierów pożarnictwa. W tym samym dziale znalazły się także artykuły „Bezpieczeństwo pożarowe inwestycji” i „Zagrożenia instalacji fotowoltaicznej (PV)”. Ten drugi stanowi swego rodzaju wprowadzenie do poradnika CNBOP-PIB dotyczącego instalacji fotowoltaicznych.

W dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” znajdą Państwo interesujący artykuł „Jak zabezpieczać garaże?”, traktujący o różnych sposobach zabezpieczeń i wymaganiach dotyczących garaży, obowiązujących w różnych krajach, a także „Szkło ogniochronne w aranżacji wnętrz”.

W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” prezentujemy artykuły „Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego obiektów” i „Zmiany na rynku pompowni przeciwpożarowych – ewolucja czy rewolucja?”.

W dziale „Działania ratownicze” można będzie dzięki lekturze zamieszczonego tam artykułu spojrzeć na zagadnienia prewencji pożarowej „ciut, ciut inaczej”. W numerze również relacja z pierwszej zorganizowanej pod patronatem naszego czasopisma w czasie pandemii koronawirusa konferencji online, a także jak zwykle aktualności prawne i przegląd prasy zagranicznej.

Zapraszam więc do lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Bezpieczeństwo pożarowe inwestycji

Aleksandra Tracz-Gburzyńska

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Integracja systemów bezpieczeństwa pożarowego obiektów

Paweł Gancarczyk, Michał Pietrzak, Robert Śliwiński

DZIAŁANIA RATOWNICZE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Przegląd prasy zagranicznej

Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

preloader