Numer 3/2017 (61)

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,
Ilość:

Opis

Drodzy Czytelnicy

O pilnej konieczności zmian w przepisach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dyskutuje się u nas od lat. Za kilka miesięcy nastąpi wreszcie oczekiwana nowelizacja. Co ulegnie zmianie, a co nie – i jakie będą tego konsekwencje, przedstawi w bieżącym numerze osoba, która zajmuje się tymi sprawami od ponad ćwierćwiecza.

Kolejny artykuł omawia nowatorskie rozwiązanie drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnątrz budynku w postaci tunelu ewakuacyjnego, zastosowane w budynku wysokościowym Warsaw Spire i opatentowane.

Polecam także drugą część artykułu dotyczącego instalacji tryskaczowych według standardów NFPA 13 i PN-EN 12845. Poprzednio omówione zostały zasady rozmieszczania tryskaczy na przykładzie budynku użyteczności publicznej, w którym można znaleźć przestrzenie o zagrożeniu niskim i średnim. Teraz autor prezentuje odmienne podejście do problemu obliczeń hydraulicznych instalacji tryskaczowych w standardzie europejskim PN-EN 12845 oraz amerykańskim NFPA 13.

Analizy statystyk prezentowanych cyklicznie przez firmy ubezpieczeniowe pokazują, że jedna z dominujących przyczyn strat (i związanych z tym roszczeń) w przemyśle, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym, to pożary. Dlatego właśnie w kolejnym artykule zajmiemy się ubezpieczeniami obiektów od pożarów i obowiązkowymi ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Rolę systemu sygnalizacji pożarowej, jako tego systemu bezpieczeństwa, który wykrywając pożar w największym stopniu chroni zdrowie i mienie, przedstawiamy w kolejnym artykule.

Badania wentylacji pożarowej klatek schodowych, to kolejny już artykuł poświęcony tej tematyce w ostatnim czasie na łamach naszego kwartalnika. Tym razem omówione zostaną wyniki badań systemów wentylacji pożarowej klatek schodowych prowadzone w Laboratorium Dymu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej „Labfactor”.

Czy nasz dom może być bezpiecznym azylem? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w przeddzień jesienno-zimowego sezonu grzewczego, związanego z zagrożeniami ze strony tlenku węgla, cichego zabójcy.

W numerze także o wnioskach z ciekawej konferencji dotyczącej zagrożenia wybuchowego, zorganizowanej pod patronatem naszego kwartalnika w Poznaniu oraz podsumowanie konkursu dla autorów prac dyplomowych związanych z tematyką bezpieczeństwa pożarowego, który od wielu lat prowadzony jest przez Zarząd Główny SITP.

Zapraszam zatem do lektury nowego numeru.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Tunel ewakuacyjny

Roman Kaźmierczak, Zenon Małkowski

Co dalej z tymi przepisami?

Dariusz Ratajczak

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Dom – bezpieczny azyl. Na pewno?

Urszula Garlińska, Marta Iwańska, Robert Śliwiński

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa