Co dalej z tymi przepisami? – 3/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Dariusz Ratajczak

 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków zawarte są w kilku aktach prawnych, z tym, że prawie wszystkie w rozporządzeniach ministrów: infrastruktury – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 2002 r.), spraw wewnętrznych i administracji – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (2010 r.) oraz w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (2009 r.).