Badania wentylacji pożarowej klatek schodowych – 3/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Dorota Brzezińska

 

W Laboratorium Dymu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej „Labfactor”, opisywanym już na łamach OP, prowadzone są badania systemów wentylacji pożarowej, również dla klatek schodowych.