Instalacje tryskaczowe wg NFPA 13 i PN-EN 12845 (cz. 2). Założenia i obliczenia hydrauliczne – 3/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Michał Kurach

 

W poprzednim artykule omówione zostały zasady rozmieszczania tryskaczy na przykładzie budynku użyteczności publicznej, w którym można znaleźć przestrzenie o zagrożeniu niskim i średnim.
Przedmiotem niniejszego artykułu będzie odmienne podejście do problemu obliczeń hydraulicznych instalacji tryskaczowych: w standardzie europejskim PN-EN 12845 oraz amerykańskim NFPA 13. Ze względu na to, że istnieją już liczne publikacje w polskiej literaturze omawiające i porównujące parametry hydrauliczne, takie jak powierzchnia i czas działania, intensywność zraszania itd., nie będą one tu omawiane. Chciałbym się skupić na tym, jak te parametry przekładają się na faktyczne obliczenia.