Ubezpieczanie obiektów. Obowiązkowe OC rzeczoznawców – 3/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Dariusz Gołębiewski, Robert Kuczkowski

 

Postęp cywilizacyjny i rozwój przemysłu niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. I choć pojęcie zagrożenia jest intuicyjnie zrozumiałe, to jednak brak tu powszechnej zgodności definicji. Jedna z nich stanowi, że zagrożenie to zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, powodujące, że jego poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika. Według innej zagrożenie jest sytuacją fizyczną lub chemiczną o potencjalnych możliwościach powodowania wypadków, a w konsekwencji strat.