Numer 4/2018 (66)

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,
Ilość:

Opis

Przedstawiamy zamykające rok 2018 wydanie naszego kwartalnika.

W dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie” prezentujemy nowe wytyczne SITP – dotyczące ociepleń elewacji budynków, mające charakter zasad wiedzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, szczególnie dziś potrzebne. Bardzo na czasie jest też artykuł o systemach kominowych DPG, jako powszechnie stosowanym sposobie przesyłania gorącego powietrza do
ogrzewania domu jednorodzinnego.
Bezpieczeństwo jego użytkowników zależy od wielu czynników, a przepisy w tej kwestii nie są jednoznaczne. Omawiamy także zharmonizowaną norma PN-EN 16034: 2014-11, odnoszącą się do drzwi, bram i okien, pod kątem odporności ogniowej i dymoszczelności.

W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” polecamy artykuł dotyczący możliwości dokonywania klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem przy pomocy symulacji CFD, wraz z przykładami praktycznymi. W tym samym dziale artykuł dotyczący zagrożenia pożarowego instalacji fotowoltaicznych. Opisano w nim rodzaje, budowę i zasadę działania tych instalacji, zagrożenia wynikające z
eksploatacji, przyczyny
uszkodzeń oraz wskazania, jak w razie awarii lub pożaru należy panele fotowoltaiczne wyłączać, aby unikać konieczności gaszenia budynków z włączoną instalacją.

Nowe wersje wytycznych VdS 2109, VdS 2108 i VdS CEA 4001, zwłaszcza w aspekcie zapobiegania szkodom przy wykorzystaniu stałych urządzeń gaśniczych wodnych, a także możliwości wspomagania projektowania komputerowego (CAD) za pomocą modelowania informacji o budynku BIM i stosowanie klap przeciwpożarowych wszachtach wentylacyjnych – to najważniejsze kwestie poruszane w
dziale „Techniczne środki
ochrony przeciwpożarowej”. W„Informacji naukowo-technicznej” tradycyjnie: aktualności prawne oraz relacje z najciekawszych konferencji i seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Pożarnictwa oraz pod patronatem naszego kwartalnika w okresie jesiennym, a w „Ochronie przeciwpożarowej za granicą” – przegląd prasy zagranicznej.

W tym numerze wyjątkowo ciekawie prezentuje się „ Witryna Czytelników”, z żywymi polemikami dotyczącymi treści dwóch artykułów opublikowanych w poprzednich numerach.

Zapraszam więc do lektury.

Naczelny

W numerze

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

DZIAŁANIA RATOWNICZE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Przegląd prasy zagranicznej

Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak, Paweł Gromek

INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Aktualności prawne, nowe normy i standardy

Paweł Królikowski

Gdański SITP w Jastrzębiej Górze

Pożary wewnętrzne znów w Olsztynie

Szymon Kokot-Góra

Warsztaty szkoleniowe SITP w Jachrance

Krakowska jesień pod Tatrami

SITP na POL-ECO-SYSTEM

Certyfikaty wydane przez Ośrodek Certyfikacji SITP w Poznaniu

WITRYNA CZYTELNIKÓW

List do redakcji

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa