Zapobieganie szkodom przy wykorzystaniu stałych urządzeń gaśniczych wodnych – 4/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Tomasz Afeltowicz-Schultz

 

Innowacje techniczne w dziedzinie systemów sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych wymuszają ciągłe aktualizacje wytycznych. Wytyczne stale się więc zmieniają – również pod wpływem doświadczeń wynikających z występujących szkód i za sprawą międzynarodowego transferu wiedzy. Niniejszy artykuł daje wgląd w aktualizację wytycznych oraz konkretne wyniki na przykładzie VdS CEA 4001.