Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem przy pomocy CFD – 4/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autorzy: Robert Żuczek, Andrzej Krauze

 

Artykuł ten poświęcony jest praktycznemu zastosowaniu oprogramowania CFD Computational Fluid Dynamics (tłum. numeryczna mechanika płynów), jako narzędzia pomocnego przy klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem, według najnowszej edycji normy PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery wybuchowe [1]. Omówione zostaną praktyczne przykłady, pokazujące, że zastosowanie oprogramowania komputerowego służącego do symulacji emisji gazów lub par cieczy palnych pozwala nie tylko na wizualizację, ale także poprawę jakości otrzymanych wniosków w trakcie klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.