Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem przy pomocy CFD – 4/2018

9,00 

Ilość:

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem przy pomocy CFD – 4/2018

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autorzy: Robert Żuczek, Andrzej Krauze

preloader