Alarm w twoich rękach. Ręczne ostrzegacze pożarowe – 3/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autorzy: Urszula Garlińska, Katarzyna Krawczyk, Robert Śliwiński

 

Współczesne systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) mają kluczowy wpływ zarówno na bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach budowlanych, jak i przechowywanego tam mienia. W związku z tą kluczową rolą nacisk w rozwoju systemów sygnalizacji pożarowej położono na ich niezawodność. Podzespoły odpowiedzialne za automatyczne wykrywanie pożaru, tj. czujki pożarowe, są coraz czulsze i coraz bardziej odporne na czynniki mogące wywołać fałszywy alarm. Dodatkowo łączy się czujki tak, aby w jednej obudowie mieściły się sensory ciepła, dymu, a nawet tlenku węgla. Nie możemy jednak zapominać o tym, że najlepszy nawet detektor może zawieść.