Znowelizowane warunki techniczne, a odpowiedzialność karna – 3/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: EKSPERT RADZI

Autor: Dariusz Ratajczak

 

Od początku tego roku obowiązują u nas znowelizowane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT). W OP 3/2017, w artykule „Co dalej z tymi przepisami?”, szczegółowo omówiono wprowadzane w nowelizacji zmiany dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków. Wskazano, że bardzo wąski zakres tych zmian rozczarował zainteresowane środowiska zawodowe, apelujące od wielu lat o dostosowanie polskich przepisów techniczno-budowlanych do potrzeb związanych ze współczesnym poziomem techniki budowlanej i światowymi trendami dotyczącymi przepisów. W dodatku niezbyt zrozumiałe są przyczyny wprowadzenia pewnych zmian, których skutki, zarówno dla bezpieczeństwa pożarowego, jak i kosztów inwestycji, nie wydają się być korzystne. Znowelizowane przepisy WT nie gwarantują więc odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Nierzadko mogą one wręcz zagrażać bezpieczeństwu posługujących się nimi projektantów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w pewnym stopniu także zarządców budynków. Celem dalszych rozważań jest przedstawienie zarówno tych zagrożeń, jak i sposobów ich eliminacji.