Modelowanie czasu aktywacji tryskaczy – 3/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Wojciech Węgrzyński

 

Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe, do których można zaliczyć stałe urządzenia gaśnicze wodne, stanowią niezbędny element infrastruktury bezpieczeństwa pożarowego wielu obiektów budowlanych. Działanie tych urządzeń opiera się na prostej zasadzie – dostarczyć wodę do strefy spalania w jak najkrótszym czasie i jak najbliżej ognia. Aby to osiągnąć, kluczowa jest właściwa lokalizacja dysz wyposażonych w elementy termoczułe, tak aby wykrycie zagrożenia było możliwie wczesne, a dostarczenie środka gaśniczego jak najbardziej efektywne.