Przegląd prasy zagranicznej – 4/2020

Ilość:
0,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZA GRANICĄ

Autor: Waldemar JASKÓŁOWSKI,  Jacek RUS

Modelowanie fizyczne dynamiki rozwoju pożarów terenów leśnych  – ewaluacja eksperymentalna, Detailed physical modeling of wildland fire dynamics at field scale – An experimentally informed evaluation, Eric V. Mueller, Nicholas S. Skowronski, Kenneth L. Clark, Michael R. Gallagher, William E. Mell, Albert Simeoni, Rory M. Hadden, Fire Safety Journal.