Pożar ściany z barierami ogniowymi – 4/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Monika HYJEK

Od lat 80. XX w. ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania – metodzie ociepleń ETICS – przez ten okres zwiększyła się trzy- do czterokrotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego. Dlatego, szukając rozwiązania pozwalającego zachować porównywalny poziom bezpieczeństwa do tego z czasów m.in. powstawania Warunków technicznych (których główne założenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego do tej pory się nie zmieniły), zaczęto rekomendować wykonywanie barier ogniowych. Rozwiązanie to stosuje się m.in. w Chorwacji, Francji, Niemczech czy Słowacji. Również w Polsce pojawiły się zalecenia stosowania barier ogniowych – w postaci wytycznych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP WP – 03: 2018 Wytyczne projektowania. Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.