Zmiany w naszych ustawach – 2-3/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Dariusz Ratajczak

 

19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja z 13 lutego 2020 r. ustawy Prawo budowlane (Dz.U. poz. 471), zawierająca również zapisy dotyczące ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wiele zmian wprowadzonych przez nowelizację ma charakter niewielkich doprecyzowań istniejących przepisów. Nie będą one tutaj omawiane. Kilka zmian wypracowanych przy udziale Komendy Głównej PSP ma istotne znaczenie merytoryczne i właśnie im zostanie poświęcona cała uwaga.