Uwarunkowania ewakuacji z obiektów zamkniętych – 4/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: DZIAŁANIA RATOWNICZE

Autor:  Cezary MECWALDOWSKI

Idea ewakuacji obiektu w wyniku zagrożenia pożarowego opiera się na jak najszybszym, bezpiecznym opuszczeniu obszaru zagrożenia. Do tego celu służą  drogi ewakuacyjne, wydzielone pożarowo, oddymiane, z wszelkimi zamknięciami otwieranymi automatycznie lub przez ręcznie uruchamiane mechanizmy. Są jednak obiekty, w których przejęcia zamykane są obustronnie i wykluczone jest automatyczne odblokowanie lub otwarcie zamka. Do takich obiektów należą przede wszystkim więzienia i areszty śledcze, ale także  podobne do nich ośrodki wychowawcze czy szpitale psychiatryczne. Jak tragiczne mogą być skutki pożarów w obiektach zamkniętych, uświadamiają relacje ze zdarzeń. Tragedie o podobnym charakterze związane bywają nawet z miejscami przeznaczonymi do rozrywki, tzw. escape roomów. Ewakuację obiektów zamkniętych realizują bezpośrednio służby ochrony lub pracownicy, wymaga to ręcznego otwierania przejść i pomieszczeń. Występuje przy tym szereg zagrożeń nie zawsze związanych z pożarem.