Numer 1/2020 (71)

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,
Ilość:

Opis

Pierwszy tegoroczny, a więc wiosenny numer naszego czasopisma, który właśnie prezentujemy, powinien być ciekawą lekturą w domowym zaciszu naszych czytelników.

Na początku, w dziale „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, zamieszczamy artykuł laureata organizowanego przez SITP konkursu prac dyplomowych, poświęcony aspektom, które przy projektowaniu konstrukcji należy uwzględniać ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

Informacje o pożarach nie są w naszym kraju jak dotąd należycie gromadzone i udostępniane, nie są więc też wyciągane z nich w wystarczającym stopniu odpowiednie wnioski. Tę lukę ma wypełniać utworzona ostatnio baza FireMap.pi, wykorzystująca ogólnie (co nie znaczy – łatwo) dostępne informacje o najbardziej istotnych pożarach, które powstały
w Polsce w ubiegłych latach, na bieżąco uzupełniana – prezentujący ją artykuł znalazł się w dziale „Zapobieganie pożarom i awariom”. W tym samym dziale Czytelnicy znajdą omówienie wymagań dotyczących ochrony przed elektrycznością statyczną, którym powinny odpowiadać placówki służby zdrowia w zakresie wyposażenia, stosowanych materiałów i sprzętu oraz środków ochrony osobistej personelu. Fotowoitaika (PV) notuje na całym świecie ogromne tempo wzrostu. W coraz większym stopniu dotyczy to również naszego kraju. Jest to przedmiotem kolejnego artykułu w tym dziale,
zatytułowanego „Bezpieczeństwo systemów fotowoltaicznych”. Rozpoczyna on tegoroczny cyki poświęcony tej tematyce.

W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” polecamy dwa artykuły. Tematem pierwszego z nich są powierzchnie, które mogą być wyłączone z ochrony instalacją tryskaczową, a także te, które z takiej ochrony wyłączone być powinny. Drugi dotyczy nowatorskiej koncepcji systemu wentylacji bezkanałowej małych i średnich garaży, opartej na stosowaniu odpowiedniego układu ścianek i kurtyn dymowych. System ten, jak każdy inny, powinien ułatwiać prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej i chronić przed zniszczeniem konstrukcję budynku, a jednocześnie umożliwiać ewakuację ludzi. Ciekawe, czy Czytelnicy będą uważali to za w pełni osiągalne.

Sposób doprowadzenia do budynku wymaganej drogi pożarowej zależy w znacznym stopniu od wy-boru dokonanego przez projektanta i rzeczoznawcę. Wybór ten powinien być oparty na analizie możliwości prowadzenia w danym budynku działań ratowniczo-gaśniczych, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno użytkownikom budynku, jak i ekipom ratowniczym, a także nie narażać inwestora na zbędne koszty. Z rozważaniami na ten temat będzie można zapoznać się
w dziale „Działania ratownicze”.

W numerze także przegląd prasy zagranicznej oraz aktualności prawne, nowe normy i standardy.

Zapraszamy więc do lektury.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Elektryczność statyczna w placówkach służby zdrowia

Anna Mazik, Małgorzata Wróblewska-Piórkowska

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DZIAŁANIA RATOWNICZE

Numer dostępny tylko w prenumeracie rocznej.

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa