Wentylacja bezkanałowa garaży oparta na stosowaniu kurtyn i ścianek – 1/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Autorzy: Krzysztof Stawiarski, Grzegorz Dzień

 

Zagadnienia wentylacji pożarowej garaży wzbudzają ciągle spore emocje, szczególnie w kontekście regulacji określających zasady projektowania systemów wentylacyjnych. Niezależnie od typu zastosowanego w obiekcie systemu wentylacji oddymiającej powinien on ułatwiać prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej i chronić przed zniszczeniem konstrukcji budynku, a jednoczenie zapewniać odpowiednie warunki ewakuacji ludzi. Artykuł poświęcony jest wentylacji bezkanałowej małych i
średnich garaży opartej na stosowaniu odpowiedniego układu ścianek i kurtyn dymowych.