Numer 2/2015 (52)

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,
Ilość:

Opis

Drodzy Czytelnicy

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego kwartalnika, przygotowany w nowym składzie redakcyjnym. Jak Państwo wiedzą, od marca mam zaszczyt być jego redaktorem naczelnym – wcześniej byłem członkiem Rady Redakcyjnej. Ze względu na luki personalne w Radzie Zarząd Główny SITP powołał teraz w jej skład Jerzego Bronowicza, dyrektora OCUP w Poznaniu i Jacka Zboinę, zastępce dyrektora CNBOP-PIB. Nowe siły i nowe spojrzenie na ochronę przeciwpożarową były nam bardzo potrzebne. Mój poprzednik obiecał, że nadal będzie dla nas pisał ciekawe artykuły. Dziękujemy! A teraz zapraszam do lektury.

Numer ten otwiera tłumaczenie bardzo aktualnej i dla nas publikacji z duńskiego czasopisma firm ubezpieczeniowych „IF”, poświęconej zagrożeniu pożarowemu, jakie mogą stwarzać płyty warstwowe – powszechnie stosowane w budownictwie przemysłowym. W dziale informacji naukowo-technicznej szczególnie interesujący jest tekst o wydanych niedawno przez ITB wytycznych, dotyczących wentylacji pożarowej garaży. Stanowi on podsumowanie burzliwych dyskusji na ich temat, które przetoczyły się w ostatnich miesiącach przez konferencje i seminaria SITP. Warto też zwrócić uwagę na wiadomość zawartą w relacji z konferencji SFPE w Kopenhadze: w przyszłym roku to Polska będzie gospodarzem XI Światowej Konferencji SFPE poświęconej przepisom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego, opartym na wymaganych właściwościach użytkowych obiektów. Tego jeszcze nie było!

Wsłuchując się bacznie w głosy czytelników, publikujemy dwa artykuły prezentujące ciekawe spojrzenie – nieco z innego punktu widzenia – na problemy, którym poświęciliśmy w przeszłości już kilka publikacji. Jeden z nich dotyczy oceny zagrożenia wybuchem, a drugi – problematyki dostosowania instalacji tryskaczowej do nowych warunków składowania towarów w magazynach. Przypatrzyliśmy się też problematyce zabezpieczenia przed zadymieniem auli Politechniki Warszawskiej. Ten zabytkowy obiekt o nietypowej konstrukcji i trudnej architekturze wymagał zastosowania specjalnych procedur projektowych oraz opracowania indywidualnej koncepcji, uzgodnionej z konserwatorem zabytków.

Okres wiosenny to zawsze czas konferencji i seminariów organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. W numerze zawarte są relacje z tych najciekawszych. Myślę, że również inne artykuły dostarczą Państwu ciekawych treści.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wymagania dla zasilania urządzeń

Grzegorz Mroczko, Tomasz Popielarczyk

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa