Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji stalowych – 1/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Maciej Klój

 

Projektowanie konstrukcji stalowych musi uwzględniać wiele aspektów, które czasami bywają niestety pomijane przy ocenie ich odporności ogniowej – zwłaszcza gdy projekty opracowywane są „na wczoraj” i brakuje czasu na potrzebne analizy, rozważania, uzgodnienia itp. Często w takiej sytuacji przyjmuje się średnią temperaturę krytyczną dla całej konstrukcji (np. wartości konserwatywnej 540°C), a następnie – odpowiednie zabezpieczenie ogniochronne z tabeli wybranej aprobaty technicznej dowolnego produktu (w dodatku tej samej grubości zabezpieczenia dla wszystkich elementów konstrukcji).