Baza informacji o pożarach – 1/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM
Autor: Piotr Tofiło

 

Jednym z ważniejszych problemów ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest brak powszechnej wiedzy o zaistniałych pożarach, ich przebiegu oraz konsekwencjach. Niemożność zapoznania się z informacjami dotyczącymi pożarów, które miały już miejsce, powoduje, że dla wielu osób są one zjawiskiem dość abstrakcyjnym. W wielu krajach dostęp do takich informacji istnieje, a duże i najbardziej istotne pożary są szczegółowo badane pod względem przyczyn, przebiegu i konsekwencji. Raporty końcowe z przeprowadzonych analiz są w ostatecznej wersji przedstawiane opinii publicznej. Dokonuje tego na przykład amerykańska NFPA. Powszechnie dostępna wiedza techniczna o pożarach prowadzi do głębszego zrozumienia ich uwarunkowań, a to z kolei może być podstawą do udoskonalenia przepisów. Dzięki temu specjaliści z różnych zainteresowanych środowisk mogą brać czynny udział w procesie nowelizacji przepisów i opierać swoją argumentację na powszechnie znanych faktach.