Optymalizacja warunków doprowadzenia drogi pożarowej – 1/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: DZIAŁANIA RATOWNICZE
Autor: Piotr Witoń

 

Uzgadniając projekty budowlane, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych są zobligowani do stwierdzenia „zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej”. Część projektantów traktuje takie uzgodnienie jedynie jako dokonanie ze strony rzeczoznawcy formalności dotyczącej zgodności projektu z przepisami, lecz bez uwzględnienia innych wymagań ochrony przeciwpożarowej, wynikających w szczególności z uwarunkowań dotyczących prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych, co może prowadzić do sytuacji, w której rozwiązania techniczno-budowlane przyjęte dla budynku, będą utrudniały prowadzenie takich działań. Tematyka ta została już zapoczątkowana w artykule opublikowanym w OP nr 1/17.