Numer 2/2019 (68)

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,
Ilość:

Opis

Na początek dwa artykuły dotyczące zachowania konstrukcji obiektów budowlanych w warunkach pożaru: „Ocena odporności ogniowej – historia i perspektywy” – oparty na badaniach ogniowych elementów budowlanych i „Szacowanie ryzyka utraty nośności konstrukcji obiektu” – prezentujący podejście inżynierskie w odniesieniu do stalowych hal przemysłowych. W pierwszym z nich
przedstawiono rys historyczny
badań ogniowych, ograniczenia związanej z nimi oceny odporności ogniowej oraz najnowsze podejście projektowe, uwzględniające pożary przemieszczające się.

W artykule „Warunki ewakuacji z tymczasowych obiektów konferencyjnych” zaprezentowane zostały wy¬zwania związane z zapewnieniem bezpiecznej ewakuacji ludzi podczas światowej konferencji ONZ COP24 zorganizowanej w Katowicach w grudniu 2018 r. – i zastosowane rozwiązania.

W dziale „Zapobieganie pożarom i awariom” polecamy artykuł związany z gospodarką odpadami i problemem częstych związanych z nią pożarów. Składowiska odpadów komunalnych to duże ilości bardzo różnorodnych materiałów palnych występujących na niewielkim obszarze, których deponowanie oznacza nie tylko utratę cennych zasobów, ale i duże obciążenie dla środowiska.

W dziale „Techniczne środki ochrony przeciwpożarowej” prezentujemy ostatnie zmiany w wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych”, układy pomiarowe w pompowniach przeciwpożarowych oraz artykuł poświęcony klapom przeciwpożarowym do wielostrefowej wentylacji pożarowej w szachtach, stanowiący nawiązanie do tekstu zamieszczonego w OP 4/18.

„Pożary wysokościowców w ocenie FM Global” to punkt widzenia utworzonego blisko 200 lat temu w USA towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, aktywnie działającego w różnych miejscach świata na rzecz ustanowienia rozsądnych wymagań zakazujących stosowania materiałów palnych tam, gdzie nie mają one właściwości odpowiednich do warunków ich użytkowania – i jednocześnie
upowszechnienia stosowania
tryskaczy. Przepis na tragiczny pożar budynku istnieje już od lat i wiele zdarzeń wciąż go potwierdza.

W numerze również ciekawa relacja z konferencji zorganizowanej przez SITP wiosną w Zakopanem pod patronatem naszego czasopisma, a także informacja o bardzo interesującej inicjatywie – powstaniu zespołu ZG SITP ds. Historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Zapraszam zatem do lektury nowego numeru.

Naczelny

W numerze

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Szacowanie ryzyka utraty nośności konstrukcji

Andrzej Krauze, Wojciech Kowalski, Adam Krasuski

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

DZIAŁANIA RATOWNICZE

Informacje dodatkowe

Wersja

Online, Papierowa