Po pożarach sortowni i składowisk odpadów – 2/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Tomasz Wiśniewski

 

Odpady komunalne to nagromadzenie znacznej ilości materiałów palnych na niewielkim obszarze. Charakteryzują się dużą różnorodnością surowców, których zwykłe deponowanie na składowiskach oznacza utratę cennych zasobów i duże obciążenie dla środowiska. W europejskim prawodawstwie została wprowadzona przejrzysta hierarchia zarządzania odpadami: priorytetem jest powtórne wykorzystanie surowców. Dopiero po pełnym wykorzystaniu tej możliwości należy dążyć do odzyskania energii zawartej w odpadach oraz zapewnienia ich bezpiecznego składowania.