Układy pomiarowe w pompowniach przeciwpożarowych – 2/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autorzy: Gniewosz Siemiątkowski, Nikon Gawryluk

 

Układ pomiarowy jest wymagany w każdej pompowni przeciwpożarowej, co wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [1]. Choć duża część osób zaangażowanych w ochronę przeciwpożarową ma świadomość istnienia tego wymagania, to częstym problemem jest sposób jego realizacji.