Zmiany w wytycznych CNBOP-PIB „Systemy oddymiania klatek schodowych” – 2/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Grzegorz Kubicki

 

W maju tego roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie opublikowało drugie, zmodyfikowane wydanie wytycznych W-0003:2016, dotyczących zasad funkcjonowania i projektowania systemów oddymiania klatek schodowych. Wydanie to uwzględnia zmiany w wymaganiach dotyczących zabezpieczenia klatek schodowych po nowelizacji Warunków technicznych, która weszła w życie styczniu 2018 r. [2], a także część postulatów i wniosków z dyskusji nad pierwszym wydaniem wytycznych.