Warunki ewakuacji z tymczasowych obiektów konferencyjnych – 2/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Autor: Maciej Skulich

 

Zgodnie z zapisami obowiązującego Prawa budowlanego: „obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej […]”. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, tj. według obowiązujących powszechnie standardów, norm, uznanych wytycznych, a także przy wykorzystaniu programów komputerowych, których procedury obliczeniowe zostały oficjalnie zwalidowane i zweryfikowane. Dotyczy to również budynków tymczasowych, którym poświęcony jest niniejszy artykuł.