Elektryczność statyczna w placówkach służby zdrowia – 1/2020

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

Autor: Anna Mazik, Małgorzata Wróblewska-Piórkowska

 

W grudniu 2018 r. ukazała się Polska Norma PN-EN IEC 61340-6-1:2018 Elektryczność statyczna – Część 6-1: Kontrola parametrów elektrostatycznych w służbie zdrowia – Wymagania ogólne dla placówek. Zawiera ona wymagania dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną, które powinny spełniać obiekty opieki zdrowotnej, takie jak szpitale, przychodnie, centra medyczne i kliniki. Wymagania i zalecenia normy odnoszą się przede wszystkim do wyposażenia tych obiektów, stosowanych w nich materiałów i sprzętu oraz środków ochrony osobistej personelu. Nie maja one zastosowania do elektrycznego sprzętu medycznego, dla którego zasady bezpiecznego stosowania określono w normie IEC 60601-1.