Zasilacze prądu przemiennego i stałego w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego – 2/2016

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Dariusz Cygankiewicz

 

W niniejszym artykule opisano realizację pomysłu opracowania uniwersalnych zasilaczy przeznaczonych do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa. Zasilacz taki musi działać niezawodnie przede wszystkim w czasie pożaru, ale także w czasie normalnej eksploatacji (dozoru). Musi dysponować odpowiednią mocą prądu przemiennego i stałego oraz zasobem energii dostępnej po zaniku zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej.

Na bazie istniejących norm i przepisów prawnych zaproponowano innowacyjną konstrukcję – powstał zasilacz zawierający zintegrowane źródła gwarantowanego napięcia przemiennego 230 V i stałego 24 V, będący jednocześnie zasilaczem UPS i zasilaczem urządzeń przeciwpożarowych.