Kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej – 4/2017

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Jerzy W. Sobstel

 

Pięć lat temu na tych łamach zapowiadałem nowe regulacje prawne dotyczące oceny kwalifikacji i wydawania certyfikatów projektantom systemów sygnalizacji pożarowej oraz innym specjalistom zajmujących się systemami ochrony przeciwpożarowej, a także nową normą europejską specyfikującą wymagania stawiane firmom usługowym zatrudniającym tych specjalistów. Prace nad tymi dokumentami nie były łatwe i trwały dłużej, niż można się było spodziewać. W styczniu 2016 r. opublikowana została ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, która specyfikuje metodykę definiowania i opisywania kwalifikacji, tworzy Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, do którego wpisywane są wszystkie kwalifikacje formalnie nadawane w Polsce, a także opisuje zasady walidacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych specjalistów, które są podstawą do wydawania im certyfikatów potwierdzających posiadane przez nich kwalifikacje.