Współmielenie mieszanek węgla z biomasą o podwyższonym udziale biomasy – 2/2011

Ilość:
10,00 

Opis

DZIAŁ: ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

AUTOR: Jarosław ZUWAŁA

 

Odnotowane przez operatorów urządzeń energetycznych częstsze zapłony podczas mielenia mieszanki biomasa-węgiel w porównaniu do procesu mielenia samego węgla stanowiły przesłankę do podjęcia badań identyfikujących ich źródło. Rozpoznanie zjawisk zwiększających ryzyko wystąpienia zapłonów podczas współmielenia umożliwi opracowanie eksploatacyjnych procedur technologicznych, które zwiększą bezpieczeństwo pracy.
W poniższym artykule przedstawione zostaną wyniki badań eksperymentalnych w skali przemysłowej przeprowadzonych w jednej z krajowych elektrociepłowni. Ich celem była analiza jakościowa i ilościowa atmosfery gazowej występującej wewnątrz młyna i urządzeń pobocznych podczas jego normalnej pracy oraz stanów nieustalonych (np. awaryjnego wyłączenia).