Wielostrefowe klapy odcinające wentylacji pożarowej – 1/2019

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autor: Marcin Gasiński, Włodzimierz Łącki

 

Artykuł „Klapy przeciwpożarowe do wielostrefowej wentylacji pożarowej w szachtach” (OP 4/2018), ukazujący różnice pomiędzy rodzajami klap wentylacji pożarowej i wynikające z nich konsekwencje dla montażu klap w szachtach, z uwagi na swą niewielką objętość może prowadzić do nieporozumień u czytelników. Przywołane fragmenty normy EN 1366-10 odniesiono bowiem wyłącznie do klap przeznaczonych do montażu w elementach oddzielenia pożarowego, podczas gdy odnoszą się one również do klap montowanych w przewodach wentylacji pożarowej. Wątpliwości budzą też informacje o podziale klap ze względu na montaż w szachtach oraz w przewodach wentylacji pożarowej. Uporządkowaniu i rozszerzeniu wiedzy w tym zakresie powinien służyć poniższy tekst.