Skuteczność systemów oddymiania w halach przemysłowych – 2/2018

Ilość:
10,00 

Opis

Dział: TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Autorzy: Krzysztof Bagiński, Łukasz Ostapiuk, Paweł Wróbel

 

Analiza wybranych norm i wytycznych odnoszących się do projektowania systemów oddymiania wskazuje jednoznacznie, że poprawnie zaprojektowane, wykonane i użytkowane systemy oddymiania mają zapewnić realizację co najmniej jednego z wymienionych celów projektowych: zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji przez wymagany czas, ułatwienia prowadzenia akcji gaśniczej straży pożarnej dzięki łatwemu zlokalizowaniu i dotarciu do miejsca pożaru, obniżenia temperatury – zmniejszenia wpływu temperatury na elementy budynku podczas pożaru, spowolnienia rozprzestrzeniania się pożaru oraz ochrony wyposażenia i dóbr zgromadzonych w budynku.

Cele te mają również swoje ugruntowanie w przepisach krajowych, w § 207 Warunków technicznych, który wskazuje między innymi, że urządzenia powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający: 1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas, 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku, 3) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.