Scenariusze pożarowe – 1/2012

9,00 

Ilość:

Scenariusze pożarowe – 1/2012

Dział: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE
Autor: Norbert BARTKOWIAK, Lucjan MYRDA
Zgodnie z przepisami, a dokładnie rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, istnienie scenariusza pożarowego przyjęto jako aksjomat. Rozporządzenie to dość lakonicznie określa wymagania co do jego formy i zawartości. Praktyka dnia codziennego dowodzi jednak potrzeby wypracowania formuły organizacyjnej uwzgledniającej, na jakim etapie procesu inwestycyjnego oraz w jaki sposób scenariusz pożarowy powinien być opracowywany, co powinien zawierać i który z uczestników procesu inwestycyjnego powinien go przygotować.

preloader